No more shitcheese

Foto: Jörgen Appelgren
Att en osttyp kan döpas till något som påminner om byggmaterialet kitt är ganska lustigt för någon som talar svenska.
För en engelsktalande blir det dessutom svårt att förstå varför vi svenskar så gärna vill handla en skitost i delikatessdisken.
Något annat som är obegripligt är att det verkar vara omöjligt att byta till det mer korrekta namnet; tvättad ost.

Trots att flera ostbutiker och ostköpare ofta tar upp ämnet går det inte att byta namnet. Ordet kittost har precis som kittets egenskaper stelnat i våra medvetanden.

Få människor kanske går runt och tänker på vad kitt i ordet kittost egentligen är för något. Men om man funderar lite mer och slår upp vad kitt är för något så blir namnet lite märkligt, men trots det med en viss logisk förklaring. Konstigt nog.

Ordet kitt härstammar från ett forntyskt ord för kåda. Det är också ett ord som används för många olika bindemedel som appliceras i mjukt tillstånd för att sammanbinda två ytor med varandra som med tiden hårdnar. Anledningarna kan vara flera, oftast för att skydda mot stötar, smuts, syror, vatten med mera.

Den tvättade osten får ett skyddande skikt och med tiden även ett elastiskt skal. Olika tjockt beroende på vilken ost det är. Fast där slutar sedan likheten med kitt. Den elastiska ytan på en ost växer fram på naturlig väg.

Foto: Jörgen Appelgren

Det finns en mängd olika tvättade ostar i världen. Det som utmärker dem är att producenten tvättar osten upprepade gånger med en lösning av salt, jäst, brevibacterium linens, beroende på recept. Oftast får ostarna en ganska skarp doft av den här behandlingen.

Kitt har ganska få likheter med en tvättad ost som Taleggio eller Epoisses.
Så nästa gång ni köper en kittost, så säg tvättad ost eller ostens namn istället. Så kanske kittet lossnar från våra medvetanden till slut.

Inga kommentarer

Lämna en kommentar

Your email address will not be published.